keyline bulgaria
e-mail:   парола: регистрация
Търсене в сайта

 

KL433 ДИСТАНЦИОННО ЗА КОПИРАНЕ НА ФИКСИРАН КОД

РАБОТНА ЧЕСТОТА 433Mhz

Много важно: Преди програмиране, проверете дали батериите на оригиналното дистанционно и дистанционното KL433 са достатъчно заредени.

 

ПРОГРАМИРАНЕ
1. Преди програмиране, дистанционното управление трябва да бъде нулирано. За тази цел следвайте стъпките в раздел “ИЗТРИВАНЕ НА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ".
2 Поставете оригиналното дистанционно управление и KL433 гръб до гръб.
3 Натиснете едновременно бутона който искате да запишете на дистанционното управление KL433 и бутона, който искате да копирате на оригиналното дистанционно управление.
4. Здръжте двата бутона натиснати, светодиода на KL433 ще светне. Изчакайте докато светодиода започне да мига бързо, това означава, че дистанционното управление е успешно копирано.
Забележка: Ако светодиодът не мига, дистанционното управление не може да бъде копирано.
ИЗТРИВАНЕ НА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ
1 Едновременно натиснете бутони 1 и 2 на KL433. Светодиодът ще започне да мига.
2 Продължете да натискате бутон 1 и освободете бутон 2 за около 1-2 секунди, след което натиснете бутон 2 последователно 3 пъти. Светодиодът ще премига бързо, което означава,че дистанционото управление е изтрито.
3. Освободете бутоните. Ако искате да проверите състоянието на KL433, натиснете бързо произволен бутон. Ако процедурата по изтриване еизвършена правилно, светодиода няма да светне.
ЗАБЕЛЕЖКА: За да запишете код на който и да е бутон, бутонът трябва да е празен. Препрограмирането на бутон не е възможно, докато дистанционното управление не бъде изтрито.

X.XXлв
Кол: